[woo_cart_but]

Försäljningsvillkor för köp hos Wallbox AB

Inledning

Försäljningsvillkoren, din beställning och orderbekräftelsen utgör den sammantagna avtalsgrunden för köpet.
För att kunna handla i nätbutiken krävs det och förutsätts att Köparen är över 18 år.

Parterna

Parterna i affären är «Köparen», dvs den person som betalar för varan och som har uppgett sina personuppgifter på Intelligent Solutions nätbutiksida. «Säljaren» är Wallbox AB med organisationsnummer 559171-0636. Telefon till Kundtjänst är 010 888 70 24.

Din beställning

När beställningen emottagits kommer du att få en orderbekräftelse till den e-postadress som uppgetts. Kontrollera att orderbekräftelsen överensstämmer med beställningen. Köpet bekräftas vid betalning. Efter betalningen är det inte möjligt att göra några ändringar i beställningen. Finns det avvikelser mellan din beställning och orderbekräftelsen, skickar du ett e-postmeddelande till Wallbox AB på order@wallbox.se

Betalning

Alla priser inkluderar moms. Orderbekräftelsen inkluderar alla utgifter kopplade till varan. Endast förskottsbetalning accepteras till Wallbox AB, antingen till det redovisade kontonumret på orderbekräftelsen, eller via Klarna. Varuleveransen görs när bekräftad betalning mottagits. Wallbox AB förbehåller sig rätten att göra en kreditupplysning.

Leverans

Du blir informerad om när leveransen av varan görs från budet, posten eller Wallbox AB. Ditt ansvar för varan övertas när denna är i din besittning. Legitimation krävs vid överlämnandet av varan.

Reklamation

Vid mottagandet av varan rekommenderas att varan omedelbart undersöks för att se att den inte skadats under transporten eller har fel och brister. Vid fel eller brister ska Köparen anmäla detta till Wallbox AB så snart som möjligt. Detta kan göras skriftligt med hänvisning till orderbekräftelsen. Glöm inte att ta bilder på eventuella skador eller brister. Utöver detta gäller svensk lagstiftning vid reklamation av köp.

Ångerrätt

Ångerrätten förutsätter att du senast inom 14 dagar efter att du mottagit varan informerar Säljaren om att du vill utnyttja ångerrätten. Denna rätt meddelas skriftligt till support@wallbox.se – du kan fylla i det bifogade formuläret som medföljer e-postmeddelandet när vi bekräftar att betalningen inkommit. Ångerblanketten hittar du även här. För att ångerrätten ska gälla ska Varan returneras i samma skick som du emottog den i originalförpackning.

Ångerrätten bortfaller om Varan testats, monterats eller tagits i bruk. För varuretur avtalas det praktiska mellan parterna. Köparen står för kostnaderna kopplade till försändelsen. Utöver detta gäller svensk lag för ångerrätt.

Garanti

Vid fel på levererad utrustning och material gäller 5 års garanti på konsumentmarknaden.

Garantin omfattar inte:

  • Normalt slitage på grund av ålder
  • Oaktsam användning
  • Om installationen inte gjorts av auktoriserad installatör
  • Övriga förhållanden och egenskaper som naturligt inte kan förväntas att varan ska tillfredsställa

Personuppgifter

Dina personuppgifter som du uppger vid köpet används för att genomföra våra skyldigheter gentemot dig.

Om du önskar att vi ska kunna använda dina personuppgifter för marknadsföring av andra produkter och tjänster, kommer detta endast ske genom ditt samtycke. Detta görs genom en markering på beställningssidan.

Dina personuppgifter kommer endast lämnas ut när 1) du ger ditt samtycke vid leverans 2) när det är nödvändigt för att kunna uppfylla avtalet med dig och 3) när lagstiftningen kräver detta.

Äganderättsförbehåll

Wallbox AB har äganderättsförbehåll på varan, inkluderat räntor och omkostnader tills varan betalats i sin helhet.

Tvister

Parterna ska försöka lösa eventuella tvister i godo. Som konsument kan du dock alltid hänvisa en eventuell tvist till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Du kan kontakta ARN antingen via deras hemsida www.arn.se

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Alla tvister ska lösas enligt svensk rätt. Om ärendet dras inför domstol ska det avgöras i din (köparens) domsaga, det vill säga normalt i närheten av din boendeort.